Các bài nói chuyện, hướng dẫn về học guitar

Nên học guitar như thế nào (Clip 1) - dành cho các bạn từ 30 tuổi


Và cách học sai lầm nghiêm trọng nhưng rất phổ biến.

So sánh:

  • Tự học guitar so với
  • Học với thầy, người hướng dẫn

Thế nào là chơi nhạc hay hoặc dở (Clip 2) - dành cho các bạn từ 30 tuổi


Đánh giá một người (hoặc một ban nhạc) chơi nhạc hay dở thông qua tiêu chí và góc nhìn gì?    

Cách (phương pháp) học guitar (Clip 3)


Giải thích tại sao nhận thức về chơi nhạc hay dở (ở clip 2) sẽ quyết định cách học chơi guitar, tại sao chuyện cầm đàn lên đánh phải là chuyện sau cùng trong quá trình học và chuyện quả trứng con gà giữa người nghe và người chơi nhạc.  

Học guitar có khó không (Clip 4)

Giới thiệu phương pháp học guitar dựa trên kỹ năng nghe (Ear-based guitar learning) - Clip 5 

Học hòa âm theo phương pháp Ear-based guitar learning - Clip 6

  • Từng bước mở rộng vốn từ hòa âm, ví dụ trên hai câu đầu của bài hát "Dư âm".
  • Tập luyện để nghe được tiến trình hòa âm trước khi chơi.  

Cách học tiết tấu theo phương pháp Ear-based guitar learning - Clip 7

  • Tiết tấu và syncopation
  • Tiết tấu là âm thanh (sound), không phải là đếm
  • Ví dụ chơi Slow Rock 6/8

Clip 8:

Lời kết cho clip 1 - 7