Dưới đây là video toàn bộ bài giảng trong khóa học theo chi tiết chương trình học

Nếu bạn là học viên, bạn có thể xem trước hoặc xem lại (sau khi lên lớp) các nội dung học ở đây. Bằng cách này, thời gian trên lớp sẽ dùng để giải thích kỹ hơn, trả lời câu hỏi, minh họa bằng ví dụ các khái niệm, mở rộng và đi sâu hơn vào các nội dung đã học, chỉnh sửa các bài tập và quan trọng hơn hết, CHỈ RA CÁC ĐIỂM MÀ BẠN CẦN CHỈNH SỬA VÀ CẦN TẬP THÊM.


Các bạn khác (không phải học viên) cũng có thể xem ở đây để tự tìm hiểu và tham khảo. Tuy nhiên, tôi không có trách nhiệm trong việc các bạn hiểu rõ và vận dụng được những điểm trong các bài giảng này. 

Khóa cốt yếu (Essential Course)

Bài tuần 1: Major & Minor Tonality - Phần 1


Thế nào là âm giai (scale); Âm giai trưởng, thứ; Âm giai trưởng và thứ tương đối; Đặc trưng của âm giai trưởng, thứ; Cách tạo hợp âm từ âm giai. 


XEM TIẾP PHẦN 2 Ở ĐÂY

Bài tuần 2: Song Form - Phần 1


Làm quen và hiểu cấu trúc của bài nhạc thông thường. 


XEM TIẾP PHẦN 2 Ở ĐÂY.

Bài tuần 3: Three-Chord-Harmony laying out Tension & Release


Bắt đầu học hòa âm - Sử dụng 3 hợp âm để diễn tả Tension and Release 

Bài tuần 4: Introduction to Rhythm - 6/8 Slow Rock


Bắt đầu học tiết tấu - Tiết tấu là âm thanh - Âm của trống - 6/8 Slow Rock Rhythm 

Bài tuần 5: Mở rộng hòa âm - All Diatonic Chords in the Key


Mở rộng vốn từ hòa âm, từ 3 hợp âm chính (trong bài tuần 3) đến dùng hết Diatonic Chords trong giọng của bài hat (Key).


Thông điệp: TRUST YOUR EAR 

Bài tuần 6: Common Chord Progressions


Các vòng hòa thanh (chord progressions) thông dụng sử dụng Diatonic Chords.


Học ghi nhớ âm thanh của các vòng hòa thanh này qua các bài hát nổi tiếng. 

Bài tuần 7: Bolero/Rumba/ChaChaCha Rhythm


Học tiết tấu Boléro - Rumba - ChaChaCha

Bài tuần 8: Using Dominant 7th Chords to connect Chords 


Dùng các hợp âm Dominant 7th để nối các điểm tension và release và mở rộng vốn từ hòa âm.  

Bài tuần 9: Tiết tấu Bossa Nova


Ôn lại các nguyên tắc học tiết tấu nói chung.

Các điểm quan trọng nhất của tiết tấu Bossa Nova.

Khóa nâng cao (Advanced Course)

Bài tuần 1: Giới thiệu Syncopation trong 6/8 Slow Rock Rhythm 

Bài tuần 2: The Jazz Waltz


Giới thiệu syncopation trong nhịp 3/4: the Jazz Waltz 

Bài tuần 3: 7th Chords - Using Chord Inversions


Cách tạo các hợp âm 7 (7th chords).

Dùng thể đảo của hợp âm để tạo dịch chuyển hòa âm (using chord inversions to create harmonic movements between release and tension points).

Bài tuần 4: Hearing & Thinking in Harmonic Phrases


Tập nghe và liên tưởng hòa âm theo từng câu (phrase).

Nghe cấu trúc các câu hỏi và trả lời (Questions & Answers)

Bài tuần 5: The Diminished 7th Chord


Học sử dụng loại hợp âm uyển chuyển nhất: the Diminished 7th Chord 

Dùng kết nối các hợp âm, các điểm Tension và Release với nhau.

Bài tuần 6: Key Change / Modulation


Học nghe cách một bài nhạc chuyển giọng (change key) và chuyển từ giọng này sang giọng khác (chuyển tonal center).

Bài tuần 7: Borrowed Chords / Deceptive Cadence


Ứng dụng khái niệm Borrowed Chords và Deceptive Cadence để tạo ngạc nhiên khi hòa âm một bài hát.

Bài tuần 8 & 9: "Careless Whisper" Groove


Học các tiết điệu có sixteenth note subdivision.


Nghe mỗi bài là một tiết tấu riêng biệt.

Bài tuần 10: Putting it all together


Các điểm cần xem xét khi chơi một bài nhạc.

Học chơi nhạc: chơi cái gì và chơi như thế nào.