Video toàn bộ bài giảng trong khóa học

Nếu bạn là học viên, bạn có thể xem trước hoặc xem lại (sau khi lên lớp) các nội dung học ở đây. Bằng cách này, thời gian trên lớp sẽ dùng để giải thích kỹ hơn, trả lời câu hỏi, minh họa bằng ví dụ các khái niệm, mở rộng và đi sâu hơn vào các nội dung đã học, chỉnh sửa các bài tập và quan trọng hơn hết, CHỈ RA CÁC ĐIỂM MÀ BẠN CẦN CHỈNH SỬA VÀ CẦN TẬP THÊM.


Nếu không phải là học viên, bạn cần trả phí để xem các video này (bạn chỉ trả một lần). Bạn hãy xem kỹ Chương trình học và vài bài giảng mẫu để biết cách tôi truyền đạt trước khi quyết định mua. Tôi mong muốn truyền đạt cách nhìn nhận vấn đề, cách tiếp cận có hệ thống và đúng bản chất, còn tôi sẽ không nói đến các chi tiết mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng (như các hợp âm thì bấm ở đâu trên cần đàn). Có gần 20 video với tổng lượng giảng hơn 10 tiếng. Bạn cũng có thể xem phần Song Examples để thấy các kiến thức mà tôi truyền đạt được áp dụng khi các bạn tự tìm cách chơi một bài hát như thế nào.  

Các bài giảng mẫu

Khóa cốt yếu - Bài tuần 1: Major & Minor Tonality - Phần 1


Thế nào là âm giai (scale); Âm giai trưởng, thứ; Âm giai trưởng và thứ tương đối; Đặc trưng của âm giai trưởng, thứ; Cách tạo hợp âm từ âm giai. 

Khóa cốt yếu - Bài tuần 4: Introduction to Rhythm - 6/8 Slow Rock


Bắt đầu học tiết tấu - Tiết tấu là âm thanh - Âm của trống - 6/8 Slow Rock Rhythm 

Khóa nâng cao - Bài tuần 1: Giới thiệu Syncopation trong 6/8 Slow Rock Rhythm 

Mua để xem toàn bộ bài giảng